Informacja zastępcy powiatowego lekarza weterynarii w Kozienicach

w sprawie kontroli gospodarstw utrzymujących drób

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach zawiadamia, że na terenie powiatu kozienickiego przeprowadzane są kontrole gospodarstw, w których utrzymywany jest drób, w celu zapewnienia przestrzegania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 20 16 r. w sprawie za rządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 20 16r. poz. 209 1).

Powyższe kontrole przeprowadzają pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kozienicach, posiadający upoważnienia do przeprowadzania kontroli, odznaki identyfikacyjne oraz legitymacje służbowe. W razie zaistnienia wątpliwości co do osoby kontrolującej można kontaktować się telefonicznie z Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Kozienicach tel. 48 614 2330.

Za przeprowadzenie ww. kontroli gospodarstw nie pobiera się żadnych opłat.

Natomiast ewentualne kary pieniężne za nieprzestrzeganie zakazów i nakazów, określonych w rozporządzeniu ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 201 6 r. w sprawie zarządzenie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r. poz. 2091), nakładane są przez powiatowego lekarza weterynarii w drodze administracyjnej.