Konkurs historyczny

Wszystkich młodych pasjonatów historii Polski, będących uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych, chcemy serdecznie zaprosić do udziału w Ogólnopolskim konkursie artystycznym: „Jestem Dumny! Jestem Polakiem!”.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Surge Polonia będąca jednocześnie dystrybutorem odzieży patriotycznej. Surge Polonia od lat aktywnie angażuje się w uczestnictwo i organizację lokalnych i ogólnopolskich obchodów oraz inicjatyw związanych z popularyzacją patriotyzmu. Co ważne, projekt dofinansował Narodowy Instytut Wolności będący pierwszą w historii Polski agencją wykonawczą odpowiedzialną za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu.  

 1. Celem konkursu i zarazem całego projektu jest:
 • popularyzacja twórczości o tematyce patriotycznej,
 • pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego,
 • budowanie i pielęgnowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków,
 • wspieranie wychowania patriotycznego poprzez różne formy aktywności artystycznej.

Dajemy uczniom możliwość popuszczenia wodzy ich kreatywności i dowolnej interpretacji powyższej tematyki!

 1. Konkurs dedykowany jest dla dzieci i młodzieży, w różnym przedziale wiekowym. Każdy uczeń znajdzie miejsce w odpowiedniej dla siebie grupie rywalizacyjnej (klasy 1-4, klasy 5-8 oraz szkoły średnie).
 2. Uczestnicy oraz zespoły (dopuszczalny jest udział grup) mają za zadanie przygotować pracę w wybranej przez siebie kategorii:
 • wiersz (kategoria indywidualna) -> prezentacja twórczości własnej,
 • piosenka (kategoria indywidualna oraz grupowa do 3 osób) -> prezentacja twórczości własnej albo autorska interpretacja utworu innego artysty,
 • inscenizacja (kategoria indywidualna oraz grupowa do 5 osób) -> występ sceniczny prezentujący wybrany albo stworzony przez siebie utwór artystyczny z wykorzystaniem mowy ciała i/lub rekwizytów.
 • filmik (kategoria indywidualna oraz grup do 5 osób) -> nagranie i prezentacja krótkiego filmiku tematycznego.
 1. Z każdej grupy rywalizacyjnej, jury wyłoni jednego zwycięzcę albo zespół. Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody podczas uroczystej grudniowej gali, która odbędzie się w Warszawie. Miejsce i datę przekażemy po zakończeniu konkursu. W skład jury wchodzą pedagodzy oraz historycy.
 2. Nagrody:

1 miejsce (nagrody o wartości 1500 zł!)

 • dla osoby indywidualnej: tablet, zestaw książek historycznych, koszulka patriotyczna i zestaw gadżetów tematycznych.
 • dla grupy: smartwach’e, zestaw książek historycznych, koszulki patriotyczne i gadżety.

2 miejsce (nagrody o wartości 600 zł)

 • dla osoby indywidualnej oraz zespołu: zestaw książek historycznych, koszulki patriotyczne i gadżety.

3 miejsce (nagrody o wartości 300 zł)

 • dla osoby indywidualnej oraz zespołu: zestaw książek historycznych, koszulki patriotyczne i gadżety.

Nie zapominamy o szkołach!

3 SZKOŁY Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ ZGŁOSZEŃ otrzymają od nas:

 • 1 miejsce: pakiet książek historycznych, literatury pięknej oraz pomocy naukowych o wartości 5000 zł!
 • 2 miejsce: pakiet książek historycznych, literatury pięknej oraz pomocy naukowych o wartości 3000 zł!
 • 3 miejsce: pakiet książek historycznych, literatury pięknej oraz pomocy naukowych o wartości 1000 zł!

Termin nadsyłania prac konkursowych przez uczniów mija 20 listopada 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o naszej inicjatywie znajdą Państwo pod adresem: dumny-polak.pl