Krajowe Dni Pola 2022

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza Państwa na Krajowe Dni Pola na terenie MODR Oddział Poświętne w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 11. To wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, służy upowszechnieniu innowacji w produkcji roślinnej.

MODR Warszawa dysponuje Polem Doświadczalnym w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 11. http://pole.modr.mazowsze.pl/

Tam właśnie nasi Goście zapoznają się z rozwiązaniami wpisującymi się w cele Europejskiego Zielonego Ładu, m.in. bioróżnorodność gatunkową i odmianową, technologię ochrony roślin w oparciu o prowadzony monitoring występowania agrofagów.

Wsparciem dla zainteresowanych będzie „Przewodnik po polu doświadczalnym” opracowany przez specjalistów MODR Warszawa z Działu Technologii Produkcji Rolniczej. Przewodnik informuje o zastosowanych na Polu zabiegach agrotechnicznych, podaje charakterystykę uprawianych odmian roślin rolniczych i dostarcza informacji do wykorzystania w praktyce rolniczej. Informacje zawarte w publikacji, jak wynika z naszego doświadczenia, sprzyjają wdrażaniu innowacyjnych technologii.