List Prezesa KRUS

Lato  to  organizacyjnie  bardzo  trudny  czas  dla  rolników  i  ich  rodzin.  Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów  owoców  i  zabiegów  pielęgnacyjnych,  dodatkowo  w  warunkach  wysokich  temperatur, sprzyja wypadkom podczas  wykonywanej  pracy.  Ponadto Dzieci  przebywające  na  wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.

Pamiętajcie  więc  Państwo  o bezpiecznym  użytkowaniu  ciągników,  maszyn  i  narzędzi  rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.

 • Wyposażcie  maszyny  w  osłony  i  zabezpieczenia  przed  pochwyceniem,  zwłaszcza  wały  odbioru mocy.
 • Bezwzględnie  wyłączajcie  silnik  ciągnika  wychodząc  z  kabiny  a  wszelkie  naprawy  maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie.
 • Nie  przewoźcie  osób  na  ładunkach,  błotnikach  ciągników,  zaczepach  oraz  innych  miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.
 • Dbajcie  o  bezpieczeństwo  prac  na  wysokości  –  w  pomieszczeniach  gospodarczych,  wykopach, zbiornikach i na drabinach.
 • Wychodźcie  z  kabiny  ciągnika  twarzą  do  maszyny  z zachowaniem  trzypunktowego  podparcia, a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.
 • Pracujcie  w  odzieży  roboczej  oraz  obuwiu  o  należytej  przyczepności  do  podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażenia odpowiednie ochrony pracy.
 • Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!

 • Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.
 • Oddzielcie  część  mieszkalną  od  produkcyjnej  i  stwórzcie  dla  nich  w  gospodarstwie  bezpieczne miejsce do zabawy.
 • Nie  angażujcie  ich  do  prac  zawartych  w  wykazie  czynności  szczególnie  niebezpiecznych, związanych  z prowadzeniem  gospodarstwa  rolnego,  których  nie  wolno  powierzać  dzieciom  poniżej 16 lat.

Szeroki  zakres  informacji  na  temat  bezpiecznej  pracy  w  gospodarstwie  rolnym  znajduje  się w  broszurach  i innych  opracowaniach  zamieszczonych  na  stronie  internetowej  www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS. Na  zakończenie  Życzę  Wam  Rodzice-Rolnicy  spokojnej  i  bezpiecznej  pracy  oraz  obfitych  plonów, a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Adam Wojciech Sekściński.