MIAS MAZOWSZE 2021

18 maja 2021 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2021” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań.

Gmina Gniewoszów pozyskała środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021”, na dofinansowanie następujących zadań:

  1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Mieścisko
  2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesie
  3. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sławczyn
  4. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Markowola – Kolonia

Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw, poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

W ramach tych inwestycji zostały wymienione oprawy oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zostały wymienione zegary sterujące na nowoczesne.

Wyżej wymienione zadania współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”