Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada to symboliczna data odzyskania przez Polskę Niepodległości, po 123 latach Polska wróciła na mapy Europy i świata. Jak co roku uroczystą Mszą św. w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole rozpoczęły się parafialno – gminne obchody tego wyjątkowego święta.

O godz. 9:00 wprowadzeniem pocztów sztandarowych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wysokim Kole, Kółek Żywego Różańca i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie oraz pocztu flagowego, rozpoczęła się Msza św. za Ojczyznę koncelebrowana przez proboszcza parafii ks. kan. Szymona Muchę i ks. Huberta Mroza. W wyjątkowej homilii ks. kanonik przytaczał nauki Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia i podkreślał ważną rolę jedności w rodzinie i w narodzie.

W liturgii uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych Marcin Szymon Gac – Wójt Gminy Gniewoszów, Maciej Baran Przewodniczący Rady Gminy Gniewoszów, Mariusz Szczepaniak Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gniewoszów, pracownicy urzędu gminy, radni, sołtysi, uczniowie placówek oświatowych naszej gminy, druhowie gminnych jednostek OSP oraz sąsiednich Opatkowic, mieszkańcy gminy oraz goście.

Po błogosławieństwie odbyła się część artystyczna składająca się z wierszy i pieśni patriotycznych wykonanych przez członków Klubu Senior + w Gniewoszowie. Następnie orszak uczestników przemaszerował na cmentarz wojenny z 1914 roku.

Po odśpiewaniu 4 zwrotek hymnu i wciągnięciu flagi na maszt głos zabrał Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów. W swoim przemówieniu powiedział między innymi: ”Nikt nie dał nam wolności na zawsze, pamięć o latach niewoli powinniśmy przekazywać następnym pokoleniom oraz oddawać hołd bohaterom, którzy oddali życie za ojczyznę. Naród bez korzeni, tradycji, historii jest jak człowiek bez pamięci”.

Następnie delegacje władz gminy, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wysokim Kole, Koła Gospodyń Wiejskich w Borku ”NASZ BOREK”, Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów, mieszkańców parafii, druhów OSP, złożyły wieńce, wiązanki i znicze pod krzyżem upamiętniającym poległych.

Na zakończenie proboszcz parafii Ks. Kan. Szymon Mucha podziękował wszystkim za piękną patriotyczną postawę oraz udział w uroczystościach zapraszając za rok.

Danuta Błażyńska

Fot. Stanisław Błażyński