Obwieszczenie

Wójt Gminy Gniewoszów wystąpił z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o powołanie komisji do szacowania strat w uprawach rolnych. W związku z powyższym informuję producentów rolnych których uprawy dotknięte zostały klęską suszy, iż ostateczny termin składania wniosków o szacowanie szkód w w/w uprawach rolnych upływa z dniem 6 lipca 2018 r.

Do wniosku producent rolny zobowiązany jest dołączyć potwierdzoną kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2018r. , kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) /księga stada/ paszporty. Producenci którzy mają ubezpieczone swoje uprawy, dołączają kserokopię polisy W przypadku niekompletnych bądź nieprawidłowo wypełnionych wniosków producenci rolni będą wzywani do ich uzupełnienia. Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Mazowieckiego będzie dokonywała szacowania strat w uprawach rolnych.

Producenci rolni proszeni są o niezwłoczne składanie wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do Urzędu Gminy Gniewoszów, pok. nr 15. Druki wniosków, na podstawie których komisja będzie szacowała straty i sporządzała protokoły można odebrać w tutejszym urzędzie pok. nr 15 tel. 48 621 50 03 lub wydrukować ze strony internetowej gminy oraz pobrać ze strony internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Protokół z szacowania strat będzie podstawą do ubiegania się o kredyt preferencyjny  ewentualnie inną pomoc, która zostanie zatwierdzona przez Państwo. System monitoringu suszy rolniczej w Polsce prowadzony jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wzór wniosku do pobrania

Marcin Szymon Gac     

/-/ Wójt Gminy Gniewoszów