Ogłoszenie

W związku z brakiem zainteresowania wśród interesantów wydłużonym czasem pracy urzędu gminy, związanym z możliwością składania informacji podatkowych w związku z prowadzoną modernizacją gruntów i budynków na terenie Gminy Gniewoszów rezygnuje się z wydłużonych dyżurów w poniedziałki i czwartki.