Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 czerwca 2019r. mija termin wnoszenia drugiej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001.  Przypominam również, że w przypadku nieuregulowania należności  w określonym terminie zostanie wystawione upomnienie a następnie podjęta egzekucja administracyjna, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.