Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 listopada 2020r. mija termin wnoszenia czwartej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie 91 8736 0006 2006 3200 0084 0051.

Przypominamy również, że w przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie zostanie wystawione upomnienie a następnie podjęta egzekucja administracyjna, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.