Pamiętajcie o ogrodach.

„Żeby coś się zdarzyło,

Żeby mogło się zdarzyć

I zjawiła się miłość

Trzeba marzyć…”

Jonasz Kofta

W kwietniu obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, a także kolejną rocznicę śmierci poety, satyryka, piosenkarza, dramaturga i malarza – Jonasza Kofty. Łącząc w przenośni oba wydarzenia, otrzymaliśmy temat kolejnej „Herbatki dla Babci i Dziadka” – „Pamiętajcie o ogrodach….”, która odbyła się 26 kwietnia 2018 r w bibliotece. Po wysłuchaniu definicji co to jest zabytek, czyli „stara i cenna rzecz lub budowla o dużej wartości historycznej i naukowej”. A szerzej: obiekt ruchomy, a także zespół obiektów lub miejsc, które stanowią świadectwo epoki albo zdarzenia i mają wartość historyczną, naukową, kulturalną, artystyczną i z tej racji podlegają ochronie. Do zabytków zaliczamy wiele pomników przyrody i piękne stare ogrody, którymi zachwycili się uczestnicy spotkania, oglądając prezentację multimedialną. W czasie prezentacji szkicu o życiu i twórczości Jonasza Kofty, słuchano piosenek do tekstów tego autora. Na zakończenie zaśpiewano: „Radość o poranku”, „Jej portret”, „ Kwiat jednej nocy”, a także razem z nieżyjącym już poetą „Pamiętajcie o ogrodach”.

Danuta Błażyńska