Place zabaw

w ramach PROW 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Gniewoszów zakończyła budowę trzech placów zabaw realizowanych w ramach operacji  pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wyposażenie w infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną”. W wyniku operacji został osiągnięty cel: budowa trzech ogólnodostępnych i bezpłatnych placów zabaw mająca na celu udostępnienie mieszkańcom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, infrastruktury rekreacyjnej i pośrednio, integrację i aktywizację mieszkańców, a poprzez to poprawę jakości życia.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych gminy oraz środków pozyskanych w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego działania gmina  podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu polegającego na budowie trzech ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach: Zwola, Sarnów i Regów Nowy.

Powstałe place zabaw składają się z taki elementów jak: karuzela metalowa, duża zjeżdżalnia metalowa, huśtawka podwójna metalowa (bocianie gniazdo + siedzisko huśtawkowe zwykłe), huśtawka wagowa metalowa, bujak, gra kółko i krzyżyk, ławki z oparciem, regulamin placu zabaw.