Pożyczki dla przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie- Delegatura w Radomiu posiada w swojej ofercie m.in. produkt – Pożyczka Energetyczna. Główną działalnością funduszu jest udzielanie przedsiębiorcom z Mazowsza nisko oprocentowanych, konkurencyjnych pożyczek pieniędzy pozyskanych z różnych programów unijnych, rządowych i samorządowych.

Spółka działa na terenie województwa od ponad 15 lat, jest instytucją powołaną w 2004 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Głównym celem spółki jest wspieranie przedsiębiorców i pomaganie tym, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą.

W chwili obecnej Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy razem z Mazowiecką Agencją Energetyczną prowadzą projekt „Pożyczka Energetyczna”. Są to nisko oprocentowane (1,84%) środki na kwotę do 10 milionów złotych z terminem spłaty do 20 lat.

Pożyczka Energetyczna jest skierowana do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Środki pieniężne z pożyczki muszą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej, w tym w szczególności na następujące projekty:

 1. termomodernizacja budynków wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,

 2. modernizacja zasilania systemu elektroenergetycznego,

 3. zarządzanie energią w miastach,

 4. instalacja paneli słonecznych w budynkach,

 5. podniesienie jakości dostarczania ciepła,

 6. poprawa efektywności energetycznej,

 7. modernizacja / wymiana oświetlenia w miastach na energooszczędne,

 8. energetyczne wykorzystanie odpadów,

 9. modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych,

 10. przetwarzanie i użytkowanie energii,

 11. budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej oraz regionalnej infrastruktury wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, w tym także z odnawialnych źródeł energii, kogeneracja gazowa.

Inwestycje finansowane ze środków pożyczki muszą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Oprócz tego Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy udziela również innych atrakcyjnych do kwoty 500000,00 PLN, nisko oprocentowanych pożyczek – od 1,84% na założenie lub rozwój przedsiębiorstw.

Szczegółowych informacji udziela Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z.o.o AI. Niepodległości 58, tel. +48 22 890 13 10 wew. 114 sekretariat@pozyczkimazowieckie.pl.

Funduszowi pożyczkowemu zależy na dotarciu do możliwie jak największej liczby czynnych przedsiębiorców. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy jest gotów do spotkań, seminariów nt. efektywności energetycznej.