Próba syren alarmowych

W dniu 6 czerwca 2017 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 podczas ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE – SAREX-17/I na terenie Gminy Gniewoszów zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych w ramach sprawdzenia elementów wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania.

W czasie testu zostaną uruchomione sygnały alarmowe, zgodnie z tabelą rodzajów alarmów, sygnałów alarmowych określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń  i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach /Dz. U. z 2013r. poz. 96/. Proszę potraktować sygnały jako ćwiczebne i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.