Rekrutacja do Środowiskowego Domu Samopomocy

Gmina Kozienice prowadzi rekrutację do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi. ŚDS jest nowo powstałą jednostką wsparcia typu A – dla osób przewlekle psychicznie chorych i typu D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.