Uroczystości patriotyczne w Gniewoszowie

27 września 2020 r w kościele Niepokalanego Serca NMP w Gniewoszowie, już po raz trzeci odbyła się Msza Święta w intencji Lotników ziemi gniewoszowskiej, która rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego wystawionego przez OSP Gniewoszów celebrowana przez ks. Stanisława Grzmila proboszcza parafii.

Po zakończonej Mszy Świętej odbył się występ artystyczny przygotowany przez uczniów kl. IV i VI Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie pod kierunkiem nauczycielek Agnieszki Marzysz oraz Maryli Markiewicz.

Następnie w strugach padającego deszczu, Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów w kilku słowach podziękował przybyłym na uroczystości, by swoją obecnością oddać hołd bohaterskim lotnikom, o których pamięć należy przekazywać młodszemu pokoleniu, „bo to dzięki nim, możemy żyć w wolnej ojczyźnie”, po czym w imieniu własnym oraz Samorządu złożył pod tablicą poświęconą lotnikom wiązankę kwiatów.

Kolejno kwiaty złożyły przybyłe na uroczystości delegacje:

  • Maciej Baran Przewodniczący oraz Mariusz Szczepaniak Wiceprzewodniczący w imieniu Rady Gminy Gniewoszów,
  • pułk. dypl. pilot Krzysztof Żuk oraz pułk. dypl. pilot Zdzisław Mularski w imieniu Dęblińskiego Oddziału Stowarzyszenia Lotnictwa Wojskowego RP,

a także delegacje:

  • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie,
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole,
  • sołectwa Borek,
  • Koła Gospodyń Wiejskich w Borku „NASZ BOREK”,
  • sołectwa oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Oleksowie,
  • Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”,
  • klubu Senior + z Gniewoszowa oraz
  • Katarzyna Szewczyk wnuczka pilota Mieczysława Seredyna w imieniu rodziny Seredyn.

Uroczystości zakończyły podziękowania: zaproszonym gościom, nauczycielkom i uczniom za piękny program artystyczny, delegacjom za złożenie kwiatów, druhom OSP Gniewoszów za wystawienie pocztu sztandarowego, za obecność i zaangażowanie druhom OSP Sarnów, radnym i sołtysom, mieszkańcom oraz wszystkim przybyłym, a także za przychylność i współorganizację księdzu proboszczowi.