Uroczystości patriotyczne w Oleksowie 2020 r.

Nocą z 29 na 30 listopada 1830 roku przeciwko Imperium Rosyjskiemu wybuchło polskie powstanie narodowe. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie oraz część ziem na Litwie, Żmudzi i Wołyniu. Powstanie zakończyło się 21 października 1831 roku.

Powstanie to nazwane Listopadowym trwające ponad 10 miesięcy było jednym z większych zrywów narodowościowych w historii Polski. Wymierzone ono było przeciw największej potędze militarnej Europy – Rosji. Polacy mimo braku potrzebnych środków, zdecydowanie mniejszej armii i słabszej gospodarce wielokrotnie toczyli zwycięskie walki z żołnierzami carskimi. Jedną ze znanych bitew powstania listopadowego była „Bitwa pod Gniewoszowem” – stoczona w okolicach Gniewoszowa 9 sierpnia 1831 roku.

Dnia 9 sierpnia 2020 r o godz. 15:00 w 190 rocznicę Powstania Listopadowego i 189 rocznicę bitwy , w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Oleksowie, wspólną modlitwą w intencji ojczyzny oraz bohaterów poległych za jej wolność oddano hołd bohaterom walk niepodległościowych. We mszy uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z Marcinem Gacem Wójtem Gminy Gniewoszów, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Historycznych i Kulturalnych „Sieciech” , Kozienickiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych oraz mieszkańcy i goście.

Po Mszy Świętej sprawowanej przez ks kan Władysława Sarwę proboszcza parafii pw. Świętej Rodziny w Kozienicach, który wygłosił wyjątkową homilię, krótki rys historyczny wydarzeń z 9 sierpnia 1830 roku przedstawiły Monika Szewczyk-Wiraszka oraz Danuta Błażyńska.

Następnie uczestnicy uroczystości na czele z żołnierzami 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz ks Kazimierzem Bąbką proboszczem parafii, przeszli na cmentarz parafialny.

Wójt Marcin Gac w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za uczestnictwo we mszy oraz obecność na tak ważnych uroczystościach, zachęcał do kultywowania tradycji patriotycznych, szczególnie przez młodsze pokolenia.

Następnie głos zabrał Andrzej Abramczyk fundator nagrobka – pomnika mjr Bolesława Krakowiaka ps „Bilof”, dowódcy oddziału partyzanckiego Batalionów Chłopskich i AK z terenu Powiatu Kozienickiego, który spoczywa na cmentarzu parafialnym w Oleksowie. Dziękując za kultywowanie pamięci o bohaterach walczących za wolność Polski, przypomniał o bohaterach ostatniej wojny.

Po zakończonych przemówieniach nastąpiło złożenie kwiatów, jako pierwszy wiązankę złożył Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów w imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców, następnie wiązanki składali przedstawiciele poszczególnych delegacji :

– delegacja Starostwa Powiatowego w Kozienicach,

– delegacja sołectwa Borek,

– delegacja sołectwa Oleksów,

– delegacja sołectwa Sławczyn,

– delegacja sołectwa Sarnów,

– delegacja zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie,

– delegacja koła Gospodyń Wiejskich w Borku „NASZ BOREK”,

– delegacja Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”,

– delegacja Stowarzyszenia Inicjatyw Historycznych i Kulturalnych”Sieciech”.

Po części oficjalnej na uczestników uroczystości czekały smakowite ciasta przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Borku i Stowarzyszenia „Sieciech” oraz zimny kompot, którym serdecznie dziękujemy.

Podziękowania za pomoc kierujemy także, do druhów z OSP Sarnów, policjantów z Komisariatu w Gniewoszowie, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników oraz wszystkich , którzy przyczynili się do organizacji uroczystości patriotycznych poświęconych bohaterom walk niepodległościowych na naszym terenie.

Danuta Błażyńska

Fot. Stanisław Błażyński