Uwaga rolnicy!

Ze względu na trwający stan epidemii decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zostaną Państwu doręczone w możliwie najbliższym bezpiecznym terminie. Zwrot podatku zostanie Państwu przekazany na konto bankowe wskazane we wniosku bezpośrednio po otrzymaniu przez Urząd Gminy w Gniewoszowie dotacji od Wojewody.