Warsztaty artystyczne

„Wiślane warsztaty artystyczne” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury w Dęblinie w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły, który obejmował zajęcia w pracowniach ceramicznej i wikliniarskiej. Warsztaty kierowane były do 30 osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu gminy Gniewoszów.

Uczestnicy poznali rzemiosła związane z rzeką Wisłą, nad którą jest położna Gmina Gniewoszów. Mali artyści pod okiem instruktorów w pracowniach Domu Kultury mogli nauczyć się pracy z gliną i wikliną. Zajęcia obejmowały łącznie po 16 godzin zajęć w każdej pracowni.

Projekt został sfinansowany z budżetu Gminy Gniewoszów w ramach dotacji na wykonanie zadania publicznego przez instytucje pozarządowe.