Warsztaty „Moja Gmina w obiektywie”

Dzięki ogłoszonemu konkursowi oraz finansom przeznaczonym z budżetu gminy na realizacje zadań publicznych w ramach kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Stowarzyszenie „Lepsza gmina Gniewoszów”otrzymało dotację w wysokości4000. 00 zł na realizację projektu – Warsztaty fotograficzne ”Moja Gmina w Obiektywie”.

Warsztaty realizowane były w terminie od 01.10.2019r do 31.11.2019r. W ramach warsztatów odbywały się wykłady z zakresu historii fotografii, obróbki zdjęć w programach graficznych oraz wyjazdy plenerowe na teren gminy. Podczas wyjazdów fotografowano krajobrazy naszej gminy, a jedne z zajęć dotyczyły fotografii portretowej oraz reportażowej i wykonywane były w Zagrodach Edukacyjnych – Ryszarda Szewczyka w Mieścisku oraz Winnicy Pawła Wieczorka w Borku. Uczestnicy wykonywali fotografie pod okiem zawodowego fotografa Pana Karola Majchra.

Również w ramach projektu został powołany Klub Fotograficzny „Światłoczuli”, który będzie działał przy Stowarzyszeniu „Lepsza Gmina Gniewoszów”, zostało zakupione nagłośnienie, 20 szt aluram do prezentacji zdjęć oraz sztalugi.

Projekt zakończono wystawą fotografii wykonanych podczas warsztatów, której otwarcie odbyło się 20 stycznia 2020r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

Zapraszamy do oglądania wystawy do 16 lutego br.

Danuta Błażyńska