WIECZÓR WALENTYNKOWY W GNIEWOSZOWIE

„Miłość ci wszystko wybaczy
Smutek zamieni ci w śmiech
Miłość tak pięknie tłumaczy
Zdradę i kłamstwo i grzech….”

Słowami piosenki śpiewanej przez Hankę Ordonównę, w niedzielę 11 lutego w sali Klubu Senior+ w Gniewoszowie, w przepięknej oprawie rozpoczął się magiczny wieczór zorganizowany z okazji zbliżających się „Walentynek”. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Maciej Baran Przewodniczący Rady Gminy, Irena Bielawska Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka”, członkowie Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”,  Klubu „Senior +”  w Gniewoszowie oraz mieszkańcy.

Spotkaniu towarzyszyło wiele atrakcji, piękny program artystyczny z sentencjami  Jana Pawła II, ks. Jana Twardowskiego, wierszami Bolesława Leśmiana, Jonasza Kofty, bajki, upominki w postaci jabłek,  konkursy z nagrodami oraz słodki poczęstunek przygotowany przez członkinie Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”.

Oprawę muzyczną przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Borku „NASZ BOREK”, Zuzanna Orłowska uczennica kl. VII ZSP w Gniewoszowie oraz członkowie  Klubu „Senior +” w Gniewoszowie. Wieczór ten obfitował ciepłymi słowami o miłości, zakochaniu, przyjaźni, życzliwości, sympatii oraz historii tego święta. Było kolorowo, lirycznie, poetycko, słodko i dowcipnie.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie „ Lepsza Gmina Gniewoszów” , a honorowym patronatem objął je Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów. Współorganizatorami byli: Klub „Senior +” w Gniewoszowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie.