Wypadki w obrębie obejścia

Co czwarty wypadek w rolnictwie, to upadek na podwórzu w obrębie obejścia. Przyczyną upadku może być nieutwardzona, nierówna i dziurawa powierzchnia podwórza, szczególnie śliska w trakcie deszczu lub nieodśnieżona zimą. Upadkowi sprzyja używanie nieodpowiedniego obuwia i brak dbałości o porządek w obejściu – porozrzucane przedmioty  i materiały, przewody i druty przysypane słomą itp.

Aby zmniejszyć ryzyko niebezpiecznego upadku na własnym podwórzu wystarczy podjąć mało kosztowne działania:

  • wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię placów i przejść,
  • usunąć wystające przedmioty i nierówności, które zazwyczaj przykryte śniegiem mogą być niewidoczne,
  • oświetlić podwórza i chodniki,
  • zimą likwidować śliskość nawierzchni przejść komunikacyjnych przez usuwanie śniegu, posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem lub trocinami.

Ponad połowa wypadków na terenie obejścia zdarza się podczas przenoszenia różnych materiałów używanych w gospodarstwie. Ciężar przenoszonych ładunków  należy dostosować do własnych możliwości bowiem podnoszenie i przemieszczanie nadmiernych ciężarów może prowadzić do poważnych schorzeń i trwałych uszkodzeń układu kostno-szkieletowego.

Dopuszczalny ciężar przenoszony jednorazowo dla dorosłego mężczyzny wynosi 50 kg, dla kobiety zaś 20 kg. Dla kobiety w okresie ciąży lub karmienia piersią – 5 kg. Chłopcy i dziewczęta do 15 roku życia nie powinni przenosić więcej niż odpowiednio: 20 i 14 kg.  

Podczas podnoszenia ciężarów należy stosować zasadę: zgięte nogi, proste plecy, płynnie do góry i do przodu”.

Szczególnie często zdarzają się potknięcia o wysokie progi w wejściach do budynków inwentarskich oraz upadki ze schodków do kabiny ciągnika, które będąc  w złym stanie technicznym często są dodatkowo oblepione resztkami błota i roślin.

Co trzeci wypadek zdarza się na skutek upadku osób ze strychów, poddaszy, stodół  i innych budynków gospodarczych podczas układania i zrzucania pasz objętościowych i słomy przez niezabezpieczone otwory zrzutowe w stropach i ścianach budynków. Upadek ze strychu lub poddasza najczęściej kończy się ciężkimi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią poszkodowanych. Co roku zdarzają sie także  tragiczne w skutkach wpadnięcia – zwłaszcza dzieci – do niezabezpieczonych dołów i odkrytych studzienek ściekowych, szamb, zbiorników gnojowicy.

Włazy stropowe powinny być zabezpieczone od góry barierką na wysokości 1,1 m oraz listwą zaporową przypodłogową grubości około  15 cm na podłożu chroniącą przed wypadkiem w razie poślizgnięcia. Wszelkie otwory w podłogach powinny być zabezpieczone pokrywami, by ich powierzchnia była zrównana z powierzchnią podłoża; powinny być zamontowane uchwyty do podnoszenia i opuszczania przykrywy.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego życzy Państwu bezwypadkowej pracy.

Jeśli jednak zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić go do najbliższej placówki terenowej Kasy, jak najwcześniej,  bez zbędnej zwłoki.

Jest to obowiązek wynikający z art. 45 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020 poz. 256).

Wypadek może zgłosić poszkodowany, członek rodziny lub inna osoba w dowolny sposób:

  • osobiście,
  • telefonicznie,
  • na piśmie,
  • pocztą elektroniczną.

 

Placówka Terenowa

KRUS w Kozienicach