Zakup nowego samochodu

Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckie w ramach zadania „OSP-2023”  w kwocie 150 tys. zł.