Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy w Gniewoszowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 27.08.2020r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu.
  4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2020/2021
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.