Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 30.12.2021r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
  2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025.
  3. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
  4. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów
  5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022r.
  6. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.,
  7. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2022r.
  8. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2022r.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.