Zawieszenie punktu przyjmowania i wydawania darów

W związku z ograniczonymi dostawami pomocy do punktów zbiórek oraz wyczerpaniu się zapasów informujemy, iż z dniem 22 kwietnia zawiesza się do odwołania punkt przyjmowania i wydawania darów dla uchodźców z Ukrainy. Zebrane dary trafiły dla uchodźców przebywających na terenie naszej gminy, którzy w wyniku działań zbrojnych trwających za naszą wschodnią granicą potrzebowali naszego wsparcia. Pozostałe artykuły zostaną przekazane organizacjom, które koordynują działania pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy. Mieszkańcy naszej gminy nie pozostali obojętni na cierpienie drugiego człowieka, w akcję włączyły się:

  • osoby prywatne,
  • OSP KSRG Gniewoszów,
  • OSP Wysokie Koło,
  • Stowarzyszenie Miłośników Przeszłości “Gniewosz”,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Oleksowie,
  • Koło Gospodyń Wiejskich NASZ BOREK,
  • PSP w Wysokim Kole im. Marii Skłodowskiej-Curie,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gniewoszowie,
  • Urząd Gminy Gniewoszów.

Dlatego też dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zbiórek oraz wszystkim darczyńcom, którzy podjęli szereg inicjatyw, aby wesprzeć osoby, które uciekają przed wojną i potrzebują naszej pomocy. Sytuacja zmienia się dynamiczne, ale najważniejsze jest to, że działamy i pomagamy.

Za wszelką okazaną pomoc jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy!