161. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

powstanie styczniowe

Z dy­mem po­ża­rów, z ku­rzem krwi brat­niej,
Do Cie­bie, Pa­nie, bije ten głos!
Skar­ga to strasz­na, jęk to ostat­ni,
Od ta­kich mo­dłów bie­le­je włos.
My już bez skar­gi nie zna­my śpie­wu,
Wie­niec cier­nio­wy wrósł w na­szą skroń,
Wiecz­nie, jak po­mnik Two­je­go gnie­wu,
Ster­czy ku To­bie bła­gal­na dłoń. 

Kornel Ujejski „Chorał….”

           161  lat temu, 22 stycznia 1863 roku wybuchło  powstanie styczniowe.  Było ono największym zrywem narodowym, na który złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców skupionych w licznych oddziałach. Jak co roku w Gminie Gniewoszów uczczono pamięć o tych wydarzeniach.

            W poniedziałek 22 stycznia Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, Maciej Baran Przewodniczący Rady Gminy wraz z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich w Borku „NASZ BOREK”, Koła Gospodyń Wiejskich w Oleksowie oraz Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gmina Gniewoszów” złożyli kwiaty i znicze w kwaterze powstańców na cmentarzu parafialnym w Oleksowie.

            Następnie delegacja władz gminnych oraz pozostałych organizacji udała się do Wysokiego Koła pod pomnik ks. Józefa Szczepańskiego, by tam również złożyć kwiaty i znicze. Z modlitwą w intencji wszystkich walczących o wolność,  a szczególnie uczestników powstania styczniowego włączył się ks. Artur Piasek proboszcz parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole.

            Nie zapomniano także o bohaterze powstania styczniowego Władysławie Boguskim, składając kwiaty i znicze na jego mogile.

            W obchody 161. Rocznicy wybuchu powstania styczniowego włączyli się również przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Sarnowie „Sarenki” składając znicze w hołdzie bohaterom w niedzielę 21.01.2024r. na cmentarzu w Oleksowie oraz pod pomnikiem ks. Józefa Szczepańskiego w Wysokim Kole.