Jesteś tutaj:

Dzień: 1 lutego 2019

Pomoc żywnościowa

Więcej o: Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2018 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych w dniu 04.02.2019r. lub w dniu 05.02.2019 w godzinach od 9.00- 14.30 w świetlicy w Oleksowie.

Terminy zebrań wiejskich

Więcej o: Terminy zebrań wiejskich

Na podstawie § 9, § 12 ust. 3 i § 21 Statutów Sołectw: Boguszówka, Borek, Gniewoszów, Kociołek, Markowola, Marianów, Markowola – Kolonia, Mieścisko, Oleksów, Regów Stary, Sarnów, Sławczyn, Wysokie Koło, Wólka Bachańska, Zalesie, Zdunków, Zwola uchwalonych Uchwałą Nr VII.84.03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 296, poz. 7831), zmienioną Uchwałą  Nr III/28/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2019 r. poz. 1027), w związku z upływem kadencji organów sołectw w 2019 r. Rada Gminy w Gniewoszowie uchwala, co następuje:

Więcej “Terminy zebrań wiejskich”

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać przyznana pomoc w formie wsparcia przez rodziny wspierające. Więcej “Ogłoszenie”

Do góry