Aktualizacja danych o działalności

Zgodnie z przepisem art. 64 ust 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 6 stycznia 2024 r. w aplikacji IRZplus należy uzupełnić: „Opis systemu utrzymywania bydła, owiec i kóz w siedzibie stada” w przypadku utrzymywanych gatunków bydło, owce i kozy „Opis modelu produkcji oraz systemu utrzymywania świń w siedzibie stada” w przypadku utrzymywanego gatunku świnie.

Uzupełnienia ww. informacji w komputerowej bazie danych prowadzonej przez ARiMR należy dokonać składając dokument „Zgłoszenie działalności” zaznaczając cel zgłoszenia: „Zmiana danych”.

Sposób dokonania ww. uzupełnień został opisany w rozdziale 5.1.1. podręcznika użytkownika aplikacji IRZ plus dostępnym w witrynie ARiMR pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/portal-irzplus

ARiMR przypomina, że w przypadku składania wniosku o przyznanie płatności w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027 uzupełnienie powyższych danych jest warunkiem niezbędnym do przyznania płatności.