Zarządzenie Wójta Gminy Gniewoszów

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gniewoszów oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie


Treść zarządzenia