„CZYSTE POWIETRZE” – ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Wójt Gminy Gniewoszów zaprasza wszystkich mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 31 stycznia (wtorek) 2023 r. o godzinie 17:30 Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie przy ul. Lubelskiej 16.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od 3 stycznia 2023!

Wyższe progi dochodowe, wyższe dofinansowanie, urealnienie kosztów jednostkowych to główne zmiany w nowej odsłonie programu „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze” można uzyskać na:

  • wymianę źródła ciepła,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska