Dzień otwarty inżyniera budownictwa

Druga edycja bezpłatnych porad z zakresu prawa budowlanego oraz procedur związanych z budową lub remontem domu.

Od września do listopada w różnych regionach kraju ponownie zostaną zorganizowane bezpłatne konsultacje dla wszystkich Polaków. Inżynierowie budownictwa będą udzielać porad w ponad 90 punktach na terenie kraju.

W województwie mazowieckim Dzień Otwarty zaplanowano w dniu 11.10.2022 r. Punkty, których będzie 46, zostaną otwarte w godzinach 14:00 – 18:00.

W Kozienicach punkt konsultacyjny otwarty będzie 11 października 2022 roku (wtorek) od godz. 14:00 do godz. 18:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ul. Kochanowskiego 15.

Koordynatorem punktu jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kozienicach mgr inż. Anna Lenarczyk.

Na stronie www.dzieninzyniera.pl znajdziecie Państwo więcej informacji oraz adresy punktów konsultacyjnych wraz z datami i godzinami przyjęć wypisanymi przy każdym z punktów na interaktywnej mapie.

Patronat honorowy nad akcją sprawują: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Dziennik Gazeta Prawna, MURA TOR, miesięcznik Inżynier budownictwa oraz portal Onet.

O wydarzeniu można przeczytać również tutaj:

Więcej informacji dotyczących akcji: https: //www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-biezace/4984-czlonkowie-piib-zapraszaja-nadruga-edycje-dni-otwartych-inzyniera-budownictwa

SERDECZNIE ZAPRASZAMY