Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2020 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych w dniu: 11.02.2021r. w godzinach od 09.00-14.30 lub w dniu:  12.02.2021 w godzinach od 09.00– 13.00 w świetlicy w Oleksowie.

W związku z obowiązującym stanem epidemii prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości w kolejce oraz o pojedyncze wchodzenie do świetlicy po odbiór paczek.