Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje iż osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach programu POPŻ Podprogram 2021 proszone są po odbiór artykułów żywnościowych w dniu:

24.03.2022r. w godzinach od 09.00-14.00 lub w dniu:

25.03.2022 w godzinach od 09.00- 12.00

w świetlicy w Oleksowie.

W związku z obowiązującym stanem epidemii prosimy o zachowanie odpowiedniej odległości w kolejce oraz o pojedyncze wchodzenie do świetlicy po odbiór paczek.