Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do badań mięsa przeznaczonego na użytek własny na terenie gminy Gniewoszów w roku 2017.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach zawiadamia, że wyznaczył w 2017r. na terenie gminy Gniewoszów do badań poubojowych mięsa zwierząt oraz do badań na obecność włośni mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi i mięsa odstrzelonych dzików następujących lekarzy weterynarii:

  • lek. wet. Roberta Marszałka (metoda wytrawiania), ul. Świerczewskiego 56, 26-900 Kozienice, tel. 48 614 23 51 lub 608 519 317
  • lek. wet. Andrzeja Barana, ul. Puławska 5, 26-920 Gniewoszów, tel. 48 621 50 09
  • lek. wet. Henryka Kozieła, Wysokie Koło 66A, 26-920 Gniewoszów, tel 48 621 51 43

W/w wyznaczenia dotyczą badań mięsa przeznaczonego na użytek własny.