Komunikat

dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów  Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., jako inwestor budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów informuje, że od grudnia br. rozpoczną się prace ziemne przy realizacji tego projektu. Trasa gazociągu o długości 154 km będzie przebiegała przez obszar piętnastu gmin w trzech województwach: łódzkim, mazowieckim i lubelskim.

Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest Konsorcjum ROMGOS Sp. z o.o. ENGINEERING Sp. k. oraz ROMGOS Gwiazdowscy Sp. z o.o.

Kontakt: Biuro Budowy Gazociągu
ROMGOS Gwiazdowscy
Wsola, ul. Warszawska 31
26-660 Jedlińsk
Joanna Kowalska, tel. 885 888 450, email: j.kowalska@romgos.pl

W związku z nasilonym ruchem pojazdów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w pobliżu terenu budowy.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać również na adres poczty elektronicznej: komunikacja.tarnow@gaz-system.pl
Więcej informacji o projekcie: www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy