KOMUNIKAT W SPRAWIE SPALANIA ODPADÓW W PRZYDOMOWYCH PIECACH

Szanowni Państwo, w związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Gniewoszów o wynikającym z ustawy zakazie spalania odpadów w przydomowych piecach.

W PIECACH DOMOWYCH BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO SPALAĆ:

  • plastikowych butelek i pojemników
  • zużytych opon
  • elementów drewnianych pokrytych lakierem
  • opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin
  • opakowań po farbach i lakierach
  • plastikowych toreb z polietylenu

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz.797) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu albo grzywny.

Za spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł.

W związku ze spalaniem odpadów do powietrza trafiają związki bardzo toksyczne, które negatywnie wpływają na środowisko, a przede wszystkim na zdrowie ludzi. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu.

Proszę pamiętać, że spalając odpady w przydomowych piecach trujemy siebie oraz nasze najbliższe otoczenie, czyli sąsiadów, powietrze, wodę i glebę!