Nagrody wręczone w konkursie „Najładniejsze podwórko wizytówką mojej miejscowości”

Od trzech lat w Gminie Gniewoszów organizowany jest konkurs „Najładniejsze podwórko wizytówką mojej miejscowości”, nagrody laureatom wręczane są w czasie Wystawy Twórców Ziemi Gniewoszowskiej. Niestety w dobie zaostrzeń w związku z pandemią, zrezygnowaliśmy w 2020 roku z łączenia tych imprez, ponieważ wystawa odbywała się w formie on-line.

20 stycznia 2021 roku na zaproszenie Marcina Gaca Wójta Gminy Gniewoszów do Urzędu Gminy przybyli laureaci konkursu, którzy z zachowaniem reżimu sanitarnego, z rąk wójta odebrali dyplomy oraz nagrody.

W konkursie rozstrzygniętym 17 lipca 2020 roku w kategorii „Najładniej zagospodarowane podwórko i ogród: I nagrodę zdobyła Stanisława Kuncka, II nagrodę przyznano Teresie Gogacz.

W kategorii „Najładniej zagospodarowana wspólna przestrzeń” zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich w Borku „NASZ BOREK”.

Gratulując laureatom i dziękując im za udział, zachęcamy mieszkańców do udziału w konkursie w 2021 roku.