Ogłoszenie

o rozstrzygnięciu ofert otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego pn. warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gniewoszów tematycznie związane z obchodami „Roku Rzeki Wisły na Mazowszu” ogłoszonego zarządzeniem Nr 51/2017 z dnia 30 sierpnia 2017r. z zakresu kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pełna treść ogłoszenia