Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 czerwca 2018r. mija termin wnoszenia drugiej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie: 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001.  Przypominamy również, że w przypadku nieuregulowania należności  w określonym terminie zostanie wystawione upomnienie, a następnie podjęta egzekucja administracyjna, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.