Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 września upłynął termin wnoszenia trzeciej trzeciej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001

Przypominamy również, że w przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie zostanie wystawione upomnienie a następnie podjęta egzekucja administracyjna, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Gac