Spotkanie

Stowarzyszenie „Nasz Borek” serdecznie zaprasza do kawiarenki „Pod jabłonią” (budynek po byłej szkole podstawowej) na spotkanie z poetką

Zofią Plewko z Dęblina

23 wrzesień godz. 18.00