Ogłoszenie

Informujemy mieszkańców, iż od dnia 7 lutego 2022 r. w godzinach od 8.00 – 15.00, będzie przeprowadzana przez pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów wymiana wodomierzy w miejscowości Wysokie Koło. Wobec powyższego prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zlokalizowane są wodomierze.

Możliwe przerwy w dostawie wody.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 48 62-15-003; lub e-mail gmina@gniewoszow.pl