OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 15 maja 2023r. mija termin wnoszenia drugiej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty można wnosić: u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Gniewoszowie

91 8736 0006 2006 3200 0084 0051.

Przypominam również, że w przypadku nieuregulowania należności 

w określonym terminie zostanie wystawione upomnienie a następnie podjęta egzekucja administracyjna, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami.

Referat Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska