OTWARCIE BOISKA W GNIEWOSZOWIE

We czwartek 20 kwietnia br. przy pięknej słonecznej pogodzie, odbyło się symboliczne otwarcie najnowszego obiektu sportowego w Gniewoszowie. Inwestycja powstała w ramach współpracy samorządu gminy z Lokalną Grupą Działania „Puszcza Kozienicka oraz Samorządem Województwa Mazowieckiego. Koszt tej inwestycji to około 323 tys. złotych, a dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniosła około 97 tys. zł.

Uroczystości rozpoczął Marcin Gac Wójt Gminy Gniewoszów, który powitał przybyłych gości oraz uczestników wydarzenia, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji i życzył sukcesów uczniom, którzy będą korzystać z wielofunkcyjnego boiska do piłki siatkowej oraz plażowej. W swoim przemówieniu powiedział między innymi: „ten obiekt jest przykładem inwestowania Gminy Gniewoszów w rozwój i zdrowie najmłodszych mieszkańców oraz odpowiedzią na sukcesy sportowe uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie”.

Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością :

Leszek Przybytniak Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który przekazał list gratulacyjny od Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, a młodzieży piłki do gry w siatkówkę oraz Tomasz Trela Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu i Radny Rady Powiatu Kozienickiego, który pogratulował wspaniałej inwestycji sportowej i przekazał list gratulacyjny od Wicemarszałka Rafała Rajkowskiego.

W symbolicznym otwarciu boiska uczestniczyły także, Joanna Miturska Skarbnik Gminy oraz Izabela Kierasińska Sekretarz. Maciej Baran Przewodniczący Rady Gminy Gniewoszów w swoim przemówieniu zapewnił, że z jego obserwacji wynika, iż nowo powstałe boisko już cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. W wydarzeniu uczestniczyli także licznie przybyli Radni Rady Gminy Gniewoszów : Mariusz Szczepaniak Wiceprzewodniczący Rady oraz Katarzyna Masłowska, Roman Bąk, Mirosław Olejarz, Piotr Bugaj,Zbigniew Koziara, Jarosław Stępień i Krzysztof Kołdej.

Najliczniejszą grupę uczestników wydarzenia stanowili pedagodzy oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie na czele z Dyrektorem Jarosławem Walaskiem i Anitą Pawlonką Wicedyrektorem placówki.

Po przecięciu wstęgi i symbolicznym otwarciu boiska uczniowie z kl. VI, VII i VIII pod kierunkiem nauczyciela Krzysztofa Kołdeja rozegrali krótki mecz piłki siatkowej.

Danuta Błażyńska

Fot. Daniel Krawczyk