Aktualności

Spotkanie z Zofią Kucharską

Więcej o: Spotkanie z Zofią Kucharską

W poniedziałek 20 marca do Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów przybyła poetka ludowa, Zofia Kucharska która spotkała się dziećmi klas pierwszych szkół podstawowych gminy Gniewoszów z okazji Światowego Dnia Poezji (21 marca). Pani Zofia to znana w naszym regionie poetka ludowa z Kozienic jest ona osobą pełną optymizmu propagującą takie wartości jak: umiłowanie ziemi rodzinnej, szacunek i miłość do bliźniego. Jest autorką tomików wierszy pt. „Wiersze”, „Wiersze religijne”, „Żegnaj moja chatko” oraz „Wiersze babci Zosi”. Jej wiersze są proste i bardzo uczuciowe. Na spotkaniu poetka urzekła wszystkich swoją twórczością i recytowaniem jej z pamięci. Na koniec spotkania dzieci mogły nabyć prace z liści wykonane własnoręcznie przez Panią Zofię lub zbiorki poezji czy rękopisy wybranych utworów.

Więcej “Spotkanie z Zofią Kucharską”

Szanowni Rolnicy

Więcej o: Szanowni Rolnicy

Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu agrotechnicznego pragnę zwrócić Państwa uwagę na bezpieczeństwo pracy z powszechnie stosowanymi nawozami i środkami ochrony roślin, zapewniającymi wysokie i dobre jakościowo plony płodów rolnych.

Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.

Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad: Więcej “Szanowni Rolnicy”

Kampania informacyjna nt. głównych założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023

Więcej o: Kampania informacyjna nt. głównych założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023

Pragniemy przedstawić Państwu cele i założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 –kluczowego dokumentu, przedstawiającego wizję rozwoju obszaru LGD „Puszcza Kozienicka’” wraz z przedsięwzięciami, które pozwolą tą wizję urzeczywistnić. Należy pamiętać, że zgodność planowanych i składanych projektów w ramach ogłaszanych konkursów ze Strategią jest kluczowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom. Każdy projekt musi być zgodny przynajmniej z jednym celem ogólnym, jednym szczegółowym i jednym przedsięwzięciem.

W poniższej tabeli należy zweryfikować czy dany pomysł spełnia ten warunek. Więcej “Kampania informacyjna nt. głównych założeń i efektów wdrażania LSR na lata 2016-2023”

Dzień Sołtysa w Gniewoszowie

Więcej o: Dzień Sołtysa w Gniewoszowie

11 marzec jest ustanowiony Ogólnopolskim Dniem Sołtysa.

Historia funkcji sołtysa sięga średniowiecza, stał on zawsze na czele wsi, był jej gospodarzem i opiekunem. Dziś sołtys to człowiek instytucja na wsi ,,odpowiedzialny za wiele obszarów działania, dlatego warto go doceniać, wyróżniać i dziękować za jego zaangażowanie i sumienność w wypełnianiu swoich licznych obowiązków. W sobotę 11 marca br. w ZSP w Gniewoszowie po raz pierwszy ten dzień uroczyście obchodzono i w naszej gminie. Wójt Marcin Szymon Gac powitał przybyłych gości, następnie podziękował sołtysom za dotychczasową współpracę, za zaangażowanie w rozwiązywanie problemów mieszkańców oraz złożył życzenia wytrwałości i siły na dalsze wypełnianie tej funkcji. 12 sołtysom obecnym na uroczystości wręczył list z życzeniami i drobne upominki. Więcej “Dzień Sołtysa w Gniewoszowie”

GMINNY DZIEŃ KOBIET W GNIEWOSZOWIE

Więcej o: GMINNY DZIEŃ KOBIET W GNIEWOSZOWIE

8 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbyło się uroczyste spotkanie związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet. Organizatorem uroczystości był Marcin Szymon Gac Wójt Gminy Gniewoszów oraz Piotr Dela Przewodniczący Rady Gminy w Gniewoszowie.

Gminne obchody Dnia Kobiet rozpoczęły się od życzeń: Z okazji Dnia Kobiet składam wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia oraz pomyślności. Niech radość i uśmiech towarzyszy wam każdego dnia. Spełnienia marzeń, sukcesów zarówno życiu zawodowym, jak i prywatnym – które w imieniu własnym oraz w imieniu Rady Gminy w Gniewoszowie złożył Wójt Gminy. Do życzeń dołączył się także mł. asp. Grzegorz Abramczyk składając życzenia w imieniu Komisariatu Policji w Gniewoszowie.

Każda z przybyłych Pań otrzymała kwiatka, przygotowano także specjalny program artystyczny, na który składały się występy sceniczne, w tym wokalne oraz kabaretowe uczniów z Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie i Klubu Seniora „Zawsze Aktywni”. Gościnnie wystąpili również działacze Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie –  Michał Pastuszak i Martyna Kozłowska.

Agnieszka Konieczna Więcej “GMINNY DZIEŃ KOBIET W GNIEWOSZOWIE”

Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców

Więcej o: Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców

Z myślą o prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, a więc dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców,  Ministerstwo Rozwoju prowadzi serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Na stronie internetowej www.biznes.gov.pl znaleźć można szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, wymagane procedury i formalności, kontakty do organów realizujących odpowiednie procedury oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania. Na portalu umieszczono wyszukiwarki – procedur administracyjnych oraz instytucji, a także zebrano w jednym miejscu informacje o funkcjonujących w Polsce rejestrach publicznych.

Więcej “Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców”

Do góry