Aktualności

Ogłoszenie

Więcej o: Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i problemem alkoholowym będzie czynny w dniu 05 grudnia 2016r. w godzinach 14.30 – 17.30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gniewoszowie, ul. M. Konopnickiej 19.

Floriany

floriany

Ruszył ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej i samorządów – „Floriany”.

Głównym celem konkursu „Floriany” jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

W konkursie nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:

Więcej „Floriany”

Dzień Seniora

Więcej o: Dzień Seniora

14 listopada w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora odbyło się spotkanie Wójta Gminy Gniewoszów Pana Marcina Szymona Gaca z członkami Klubu Seniora „Zawsze Aktywni”. Wręczając listy gratulacyjne, złożył najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zadowolenia z życia oraz samych słonecznych dni wszystkim seniorom naszej gminy. Po krótkiej części oficjalnej , dyskutowano o planach na przyszłość naszych aktywnych i młodych duchem seniorów.

Danuta Błażyńska Więcej „Dzień Seniora”

Uroczyste obchody Święta Niepodległości

Więcej o: Uroczyste obchody Święta Niepodległości

11 listopada 2016 r. odbyły się obchody 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w których uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele samorządu, uczniowie oraz nauczyciele szkół. W kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole została odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny.

Następnie miała miejsce część artystyczna przygotowana przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole. Zaprezentowane zostały pieśni patriotyczne oraz wiersze mówiące o umiłowaniu Ojczyzny, odwołujące się do naszych korzeni.

Ostatnim punktem obchodów Święta Narodowego był przemarsz na cmentarz wojenny w Wysokim Kole, gdzie głos zabrał Wójt Gminy. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest pamięć o wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę oraz nasza postawa patriotyczna i przyszłych pokoleń. Następnie zostały złożone kwiaty na grobach poległych żołnierzy. Więcej „Uroczyste obchody Święta Niepodległości”

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Więcej o: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Na lata 2014 – 2020 został uruchomiony Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014- 2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Aktualnie jest realizowany Podprogram 2016, który zakończy się w czerwcu 2017 roku.

W ramach podprogramu udzielana jest pomoc osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane bezpłatnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie podpisał umowę z Radomskim Bankiem Żywności na dystrybucję produktów żywnościowych do osób potrzebujących to jest odbiorców końcowych. Więcej „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa”

Dzień Kuchni Polskiej

Więcej o: Dzień Kuchni Polskiej

Dziedzictwo kulinarne jest bardzo ważnym elementem kulturowym, który współtworzy wizerunek i promuje nasz region. Dobrze by było, aby odwiedzających nasze województwo przyciągały nie tylko malownicze krajobrazy czy bogata baza turystyczna, ale także możliwość skosztowania niepowtarzalnych smaków kuchni regionalnej.

„Dzień Kuchni Polskiej” to inicjatywa Fundacji Vivat Polonia! popularyzująca z okazji Narodowego Święta Niepodległości rodzime tradycje kulinarne i obyczajowe – elementy polskiego dziedzictwa kulturowego. To wydarzenie mające na celu przekonanie rodaków do wspólnego i radosnego obchodzenia Narodowego Święta Niepodległości, między innymi poprzez udział tego dnia w uroczystym, polskim obiedzie, będącym uzupełnieniem oficjalnych, obchodów tego wydarzenia. Więcej „Dzień Kuchni Polskiej”

Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

Więcej o: Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

W związku ze zmianą ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz.U.2016.703) Starosta Powiatu Kozienickiego informuje, że: właściciele gospodarstw rolnych, którzy w okresie przynajmniej jednego roku przed dniem wejścia w życie cytowanej ustawy t.j. w okresie od 5 lipca 1962 r. do 5 lipca 1963 r. korzystali ze wspólnoty gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, mogą składać do Starosty Kozienickiego wnioski o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazów obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów.

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2016 r.
Więcej „Ogłoszenie Starosty Powiatu Kozienickiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego”

APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Więcej o: APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!
ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

  • nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
  • utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne. Więcej „APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii”

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 2 listopada 2016r.

Więcej o: Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 2 listopada 2016r.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 27 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1770), od dnia 4 listopada 2016 r. (piątek) włącznie, wszystkie przesyłki świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii. (link: http://www.wetgiw.gov.pl/694—kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci—komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-dotyczacy-swiadectw-zdrowia-dla-swin-w-obrocie-krajowym )

Spotkanie branży sadowniczej w Targach Lublin!

Oferta maszyn i urządzeń dla sadowników, nowości produktowe i konferencje prowadzone przez europejskich ekspertów, spotkania biznesowe oraz profesjonalni zwiedzający – tak w skrócie zapowiada się druga edycja Targów VEGE FRUIT EXPO, które odbędą w dniach 22-23 listopada 2016 roku w Lublinie.
Dwudniowe wydarzenie będzie doskonałą okazją do odbycia spotkań w gronie profesjonalistów z branży, zasięgnięcia porad na temat najnowszych technologii stosowanych w sadownictwie i uprawie owoców i warzyw, a także możliwością do poszerzenia wiedzy na temat zwiększenia jakości, ochrony i opłacalności upraw.  Nie ma  lepszego miejsca do organizacji Targów o tematyce sadowniczej, niż stolica Lubelszczyzny – regionu, który jest największym producentem owoców miękkich w Polsce. Na Lubelszczyźnie  funkcjonuje 35 grup producentów owoców i warzyw, a wśród nich LubApple, jeden z największych producentów jabłek na rynku światowym. Targi VEGE FRUIT EXPO spełniają wszelkie przesłanki ku temu aby stać się  w przyszłości jednym z najważniejszych miejsc spotkań branży sadowniczej w Europie.
banner_vege16_660x100

Więcej „Spotkanie branży sadowniczej w Targach Lublin!”

Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników

Więcej o: Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje członków rodzin rolników, tj. dzieci do ukończenia 16. roku życia, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Wojciech Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą członków rodzin osób ubezpieczonych w KRUS.

Wykonawca został wyłoniony przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Rolników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa obowiązuje od 14.10.2016 roku do 10.10.2017 roku. Finansuje ją Fundusz Składkowy, dla którego zostanie wystawiona polisa grupowego ubezpieczenia NW. Więcej „Umowa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków rodzin rolników”

Wystawa

Więcej o: Wystawa

Urząd Gminy w Gniewoszowie i Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa zapraszają na wystawę „Prywaciarze – początki polskiej mikro przedsiębiorczości”.

Otwarcie w piątek 4 listopada 2016 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie (sala konferencyjna 2-gie piętro).

Rzemieślnicy ze swoimi wyrobami, kupcy na tle małych sklepów i straganów, ludzie próbujący wbrew ideologom PRL rozwijać własną inicjatywę. Ich zdjęcia można zobaczyć na przygotowanej przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja dr Bogusława Federa wystawie „Prywaciarze – początki polskiej mikro przedsiębiorczości”. Wystawa to również zbiór oryginalnych eksponatów z lat PRL, które można oglądać i dotykać. Więcej „Wystawa”

Do góry