Przedsiębiorco skorzystaj ze wsparcia

PRZEDSIĘBIORCO, możesz skorzystać ze wsparcia na wdrożenie wyników uzyskanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej ! Zapoznaj się z warunkami konkursów ogłaszanych w ramach 3.2.1 POIR Badania na rynek, które umożliwia uzyskanie dofinansowania na projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Wszystkie informacje znajdziesz na stronie internetowej PARP:  htps://poir.parp.gov.pl/component/programs/program/poir#nowe-produkty-i-inwestycje

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o 3.2.1 POIR Badania na rynek