Zawiadomienie

W starostwie Powiatowym w Kozienicach toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia wykazu osób uprawnionych do korzystania ze wspólnoty gruntowej wsi Wysokie Koło.