Przekazanie samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek OSP Gniewoszów oraz OSP Sarnów

13 października br. przed strażnicą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie odbył się uroczysty apel z okazji przekazania jednostce OSP Gniewoszów nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz przekazania dotychczas użytkowanego przez jednostkę OSP Gniewoszów średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego jednostce OSP Sarnów. Podczas uroczystości wręczone zostały również decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie włączenia jednostek OSP Zajezierze oraz OSP Miejska Dąbrowa do Krajowego Systemu Ratowniczo -Gaśniczego. W tym wyjątkowym dniu swoją obecnością zaszczycili: Senator RP Stanisław Karczewski, Poseł RP Andrzej Kosztowniak, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Rafał Zimochocki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach bryg. Kamil Bieńkowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach bryg. Paweł Kowalski, Komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie kom. Artur Leszczyński, Starosta Powiatu Kozienickiego oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Kozienicach Pan Krzysztof Wolski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kozienicach oraz Wójt Gminy Głowaczów Pan Hubert Czubaj, Wójt Gminy Sieciechów Pan Arkadiusz Guba, Wójt Gminy Gniewoszów oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewoszowie Pan Marcin Gac, Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gniewoszowie mł. asp. Michał Woźniak, Radny Powiatu Kozienickiego Pan Grzegorz Sotowski, Przewodniczący Rady Gminy w Gniewoszowie Pan Maciej Baran oraz radni Gminy Gniewoszów, Proboszcz parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Gniewoszowie ks. Stanisław Grzmil, Zarząd jednostki OSP Wysokie Koło, OSP Zajezierze, OSP Miejska Dąbrowa, pracownicy Urzędu Gminy w Gniewoszowie oraz strażacy i mieszkańcy Gminy Gniewoszów.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście zabrali głos, gratulując druhom pozyskania nowych pojazdów oraz wyrazili słowa uznania wobec działalności ochotniczych straży pożarnych. Podziękowali strażakom za ich zaangażowanie i ciężka pracę na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Gratulacje z okazji wstąpienia w strukturę KSRG popłynęły także do jednostek OSP Zajezierze oraz OSP Miejska Dąbrowa.